Adres w Warszawie:

Ostrobramska 126/105
04-026 Warszawa
Tel. (+48) 22 403 8544

Adres w Lublinie:

Północna 6/24
20-064 Lublin
Tel. (+48) 81 740 0653
fax: (+48) 81 740 0687

T.kom. (+48) 601 979 638
e-mail: info@annabelz.pl
NIP: 946-104-38-68 REGON 432295647


Pomocne linki:

– Urzędu Patentowego RP www.uprp.pl
– Polskiej Izby Rzeczników Patentowych www.rzecznikpatentowy.org.pl
– Europejskiego Urzędu Patentowego http://www.european-patent-office.org/
– Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) https://euipo.europa.eu/eSearch/