Kancelaria Prawno-Patentowa Anna Bełz została założona w 2001 roku przez Anne Bełz rzecznika patentowego
(nr wpisu:2903) – zawodowego pełnomocnika w sprawach ochrony własności przemysłowej przed:
– Urzędem Patentowym RP,
– Europejskim Urzędem Patentowym,
– Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Zespół Kancelarii składa się z profesjonalnych, doświadczonych rzeczników patentowych z wykształceniem technicznym i prawnym. Dodatkowo swoje umiejętności zdobywają u nas aplikanci rzecznikowscy.

Od początku swojego istnienia Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa własności intelektualnej w tym przemysłowej, w ramach procedur krajowych jak i zagranicznych.

Z pomocą Kancelarii dokonasz zgłoszenia:

– krajowego i unijnego znaku towarowego,

krajowego i unijnego wzoru przemysłowego

do Urzędu Patentowego RP (UPRP) oraz do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

– krajowego wynalazku oraz wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP (UPRP),

– międzynarodowego i/lub europejskiego wynalazku do Biura Międzynarodowego WIPO oraz Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)  .

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę związaną z ochroną w/wymienionych przedmiotów własności intelektualnej.