Chroń swoje wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe.

Zarejestruj znak towarowy.


Kancelaria Prawno-Patentowa Anna Bełz została założona w 2001 roku przez Annę Bełz rzecznika patentowego (nr wpisu:2903), członka Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, zawodowego pełnomocnika w sprawach ochrony własności przemysłowej przed:

– Urzędem Patentowym RP,
– Europejskim Urzędem Patentowym,
– Biurem Międzynarodowym WIPO,

– Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Z pomocą Kancelarii dokonasz zgłoszenia:
znaku towarowego w kraju i zagranicą w tym znaku unijnego,
wzoru przemysłowego w kraju i zagranicą w tym wzoru unijnego,
do Urzędu Patentowego RP (UPRP) oraz do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
wynalazku oraz wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP (UPRP),
wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz w trybie PCT w WIPO

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę związaną z ochroną w/wymienionych przedmiotów własności intelektualnej, od zgłoszenia do uzyskania decyzji o ochronie, a następnie dba o utrzymywanie w mocy uzyskanych praw.

Co nam daje ochrona uzyskiwana w Urzędzie Patentowym
pozwala zapewnić sobie monopol na produkcję/sprzedaż produktów o określonych cechach zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym. Nie ma alternatywnej ochrony o podobnych skutkach. Jedyną alternatywą o znacznie uboższych jednak skutkach dla przedsiębiorcy jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Daje ona ochronę przedsiębiorcy, który jako pierwszy wprowadzi swój produkt na rynek. Jednakże ochrona ta dotyczy konkretnego produktu (o konkretnym wyglądzie i budowie). Każdy kolejny produkt oferowany przez innego uczestnika rynku o zmienionej, choćby w minimalnym stopniu, postaci może być uznany za inny.