Siedziba Kancelarii w Lublinie :

20-064 Lublin
ul. Północna 6/24

Mobile: (+48) 601 979 638

Tel. (+48) 81 740 0653

fax: (+48) 81 740 0687

 

e-mail: info@annabelz.pl
NIP: 946-104-38-68

Oddział w Warszawie

04-026 Warszawa

Ul. Ostrobramska 126/105

Mobile: (+48) 601 979 638

Tel/fax (+48) 22 403 8544

 


Pomocne linki:

 

– Urzędu Patentowego RP www.uprp.pl,

– Polskiej Izby Rzeczników Patentowych www.rzecznikpatentowy.org.pl
– Europejskiego Urzędu Patentowego http://www.european-patent-office.org/