Kancelaria oferuje kompleksowy serwis usług w sprawach własności przemysłowej w ramach procedur krajowych jak i zagranicznych.
Usługi te w szczególności obejmują uzyskanie ochrony na znak towarowy krajowy oraz na znak towarowy Wspólnoty – rejestracja znaku towarowego,  uzyskanie patentu na wynalazek (patent krajowy i patent europejski), uzyskanie ochrony na wzór użytkowy, ochrony na wzór przemysłowy – rejestracja wzoru przemysłowego krajowego i unijnego, umowy i licencje

 

W ramach usług :

 • sporządzamy opisy patentowe, specjalizując się głównie w wynalazkach z dziedziny chemii i mechaniki, opisy wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych.
 • przygotowujemy dokumentację zgłoszeniową dla znaku, o którego ochronę w Urzędzie Patentowym RP ubiega się zgłaszający, dokonując przed tym wstępnej oceny zdolności rejestrowej proponowanego znaku.
 • oferujemy doradztwo i pomoc w sprawach ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, zwłaszcza w zakresie wyboru właściwej kategorii ochrony dla zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP rozwiązań oraz  w zakresie określania granic tej ochrony na tle wyników stanu techniki, badań zdolności rejestrowej.
 • oferujemy również doradztwo i pomoc w sprawach nieuczciwej konkurencji.

Opłaty  za usługi zawarte w cenniku Kancelarii określone są w oparciu o wytyczne  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości   w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076, sprost. Dz.U. z 2004 r. Nr 24 poz. 218)

W przypadkach szczególnie uzasadnionych wysokość opłat za usługi może ulec znacznemu obniżeniu.

 

Zespół Kancelarii:

 1. Anna Bełz
 2. Janusz Żurek
  Mail: info@annabelz.pl

Rzecznicy współpracujący

 1. Bożenna Kalewska
  03-982 Warszawa
  Bohatyrewicza 8/30
  Mail: bkalewska@poczta.onet.pl
 2. Zbigniew Gronek
  Szklana 70
  Tarnobrzeg
  Mail: topgron@poczta.onet.pl