K a n c e l a r i a :

 • reprezentuje klientów krajowych i zagranicznych przed Urzędem Patentowym RP, Sądami Administracyjnymi i Powszechnymi, w sprawach własności przemysłowej a w szczególności:
  • wynalazków,
  • ochrona patentowa na wynalazki – patenty krajowe, utrzymywanie ochrony patentowej
  • wzorów użytkowych,
  • ochrona na wzory użytkowe, prawo ochronne na wzór użytkowy, utrzymywanie ochrony wzoru
  • wzorów przemysłowych
  • ochrona na wzory przemysłowe, wzór przemysłowy krajowy – rejestracja wzoru przemysłowego, utrzymywanie ochrony wzoru.
  • znaków towarowych.
  • ochrona na znaki towarowe krajowe, rejestracja znaku, prawo ochronne na znak towarowy, utrzymywanie ochrony znaku
 • wykonuje usługi w ramach procedur międzynarodowych w sprawach o:
  • Patent Europejski,
  • prowadzenie procedury przed Biurem Międzynarodowym, wyznaczenie krajów ochrony wynalazku, wejście w fazę narodową wybranych krajów ochrony w czasie  określonym przepisami międzynarodowymi.
  • uzyskanie patentu europejskiego i utrzymywanie ochrony
  • dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach procedury PCT,
  • Znak Towarowy Wspólnoty
  • rejestracja znaku towarowego w Unii, ochrona znaku unijnego
  • Wzór Wspólnoty
  • rejestracja wzoru przemysłowego unijnego i utrzymywanie ochrony dla wzoru unijnego

reprezentując swoich klientów  przed Międzynarodowymi Urzędami.


P o z o s t a ł e  u s ł u g i:

 • umowy dotyczące obrotu praw własności przemysłowej (cesje, licencje, know-how),
 • badania zdolności patentowej,
 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych,
 • ustalanie stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej,
 • wycena wartości niematerialnych (znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych)
 • doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.