SME Fund 2024r. – unijne dotacje dla MŚP – najważniejsze informacje

Już 22 stycznia 2024r. rusza możliwość składania wniosków o dofinansowanie.

Dotacje dla MŚP związane ze znakami towarowymi, wzorami — najważniejsze informacje:

  • zwrot 75% kosztów związanych ze zgłoszeniem unijnego znaku towarowego lub wzoru;
  • dotacje są dostępne dla wszystkich MŚP mających siedzibę w UE;
  • wszystkie zwroty kosztów w ramach dotacji są wpłacane bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP wskazany we wniosku;
  • maksymalna kwota zwrotu:
    -1000 EUR na działalność związaną ze znakami towarowymi i wzorami;
  • wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba prowadząca działalność na własny rachunek;
  • jeżeli w poprzednich latach (w 2023 r. lub nawet 2022 r.) otrzymałeś już dotację z Funduszu MŚP na konkretne działania, nadal masz prawo ubiegać się o dotację na rok 2024.

Pamiętaj: Najpierw należy złożyć wniosek o dofinansowanie, a po otrzymaniu decyzji z EUIPO można przystąpić do zgłoszenia znaku.

Nasza Kancelaria oferuje bezpłatną usługę złożenia wniosku w EUIPO. Wszystkie wnioski złożone przez nas w poprzednich latach zostały pozytywnie rozpatrzone i nasi Klienci uzyskali dofinansowanie na działania.

Nie zwlekaj! Działaj!