O Kancelarii

Kancelaria Prawno-Patentowa Anna Bełz została założona w 2001 roku przez Annę Bełz rzecznika patentowego (nr wpisu: 2903), członka Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, zawodowego pełnomocnika w sprawach ochrony własności przemysłowej przed:

 • Urzędem Patentowym RP (UPRP),
 • Europejskim Urzędem Patentowym - EPO (nr ID 16074),
 • Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
 • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO ( nr wpisu 27174).

napis patent na kartce

Z pomocą Kancelarii dokonasz zgłoszenia:

 • znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP (UPRP) i zagranicą, w tym znaku towarowego Unii Europejskiej (tzw. znaki unijne) do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w systemie Porozumienia Madryckiego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), czyli do państw będących stronami tego międzynarodowego porozumienia,
 • wzoru przemysłowego w kraju i zagranicą, w tym wzoru wspólnotowego do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w systemie Porozumienia Haskiego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), czyli do państw będących stronami tego międzynarodowego porozumienia,
 • wynalazku oraz wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP (UPRP),
 • wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) oraz 
  na mocy Układu o współpracy patentowej (PCT) w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
  Ponadto na podstawie pierwszeństwa krajowego tj. krajowego zgłoszenia wynalazku możesz dokonać za naszym pośrednictwie bezpośredniego zgłoszenia wynalazku w każdym kraju przy udziale pełnomocnika krajowego z danego kraju.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę związaną z ochroną powyższych praw własności intelektualnej od zgłoszenia do uzyskania decyzji o udzieleniu ochrony, a następnie dba o utrzymywanie w mocy uzyskanych praw.

Posiadając ponad 20 letnie doświadczenie, zapewniamy naszym Klientom pomoc w zabezpieczeniu ich własności intelektualnej, zaczynając od doradzania na etapie koncepcji i pomysłu, poprzez asystowanie przy wszelkich procedurach zgłoszeniowych, a następnie dbanie o utrzymywanie w mocy uzyskanych praw wyłącznych.
W ramach współpracy staramy się towarzyszyć naszym Klientom na każdym etapie ochrony ich dorobku w dziedzinie szeroko rozumianej własności intelektualnej.

Nasza Kancelaria świadczy pełen zakres usług w przedmiocie własności intelektualnej, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wynalazków, znaków towarowych, ochrony wzorów przemysłowych i użytkowych, jak również prowadzenia sporów sądowych.