Pracownicy naszej kancelarii prawno-patentowej

Nasz zespół tworzą rzecznicy patentowi oraz asystenci rzecznikowscy. Łączą oni rozległą wiedzę z otwartością na ludzi i nowe wyzwania. Wykonali już wiele zleceń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

długopis w dłoni

Nasi pracownicy stale poszerzają swoje kompetencje z zakresu znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, a także prowadzenia procesów sądowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Biegle posługują się językiem angielskim. Zespół Kancelarii składa się z profesjonalnych, doświadczonych rzeczników patentowych z wykształceniem technicznym i prawnym. Dodatkowo swoje umiejętności zdobywają u nas aplikanci rzecznikowscy.

Zespół Kancelarii tworzą:

  • Anna Bełz – rzecznik patentowy
  • Iwona Muda – rzecznik patentowy
  • Katarzyna Nosalska – rzecznik patentowy
  • Robert Szymula – asystent rzecznikowski d/s badań
  • Magdalena Bondyra - pracownik administracyjny

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania ochrony dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych, w ramach procedur krajowych i zagranicznych.